Arkiverade evenemang

Onsdagsträffar 19/6 - 21/8 Borgholm

Tid:     kl 18.00 - 21.00. 
Plats:  Kaj Wieståls Park hamnområdet i Borgholm

Alla är välkomna att ställa ut sina fordon 

För ytterligare information vg kontakta:

Klubbmästaren Magnus Nilsson 073 - 064 08 38