Evenemang – Det här händer!

Böda Marknad 2018-06-30

Tid: kl 11.00 - 15.00
Plats: Böda Hamn

Utställning av fordonen på hamnpiren intill
Marknadsområdet.

För mer information vg. kontakta klubbmästaren Magnus Nilsson tel: 073 - 064 08 38