Evenemang – Det här händer!

Motor- och kördag Störlinge Lantbruksmuseum 2018-07-21

Tid: kl 11.00 - 15.00 
Plats: Störlinge Motor- och Lantbruksmuseum

Nu är det dags för den årliga motordagen med öppet museum
och en mängd aktiviteter ute på området.

Detaljerat program kommer att finnas i tidningen Ömveteranen nr 85
som utkommer i början av juli och även på hemsidan enl nedan.

För mer information vg kontakta Henric tel 070 - 586 72 04 eller
                                               Åke tel 070 - 759 21 95.
Hemsidan: www.motormuseet.se  

Välkomna!.