• 12

 • 11

 • 9

 • 13

 • 5

 • 1

 • 6

 • 7

 • 8

 • 2

 • 3

 • 4

 • 10

 • 14

 • 15

Ölands motorklubb

Vårt huvudsyfte:
Insamlande och bevarande av gamla motorfordon samt dokumentation av ”Ölands Fordons- och Motorhistoria”.
Klubben arrangerar också utflykter, onsdagsträffar på torget under sommarperioden samt, deltar också på ett antal evenemang såsom, Borgholmsfestivalen, Kårehamnsdagen, Skördefesten…

Kontakta oss

Har du frågor gällande föreningen eller hemsidan? Kontakta styrelsen, kontaktuppgifter hittar du HÄR.