Styrelsen

Ölands Motorklubb ÖMK c/o Anna Nilsson, Ängsgatan 25, 387 35 Borgholm

Ordförande 
Magnus Nilsson, Borgholm
073 – 064 08 38 E-post: mangenils@hotmail.com

Vice. Ordf.
Max Teern, Borgholm
070 – 866 76 27  E-post:  max.teern@supermarket.ica.se

Sekreterare
Nils-Olof Hellgren, Borgholm
070 – 574 91 29  E-post: nilsolof.hellgren@telia.com

Kassör
Anna Nilsson, Borgholm
070 – 798 29 12 E-post: annassonica@hotmail.com

Klubbmästare
Nils-Olof Hellgren, Borgholm
070 – 574 91 29  E-post: nilsolof.hellgren@telia.com

Redaktör
Magnus Nilsson, Borgholm 
070 – 271 52 30 E-post: mangenils@hotmail.com

Ledamot ÖMF
Lars Eriksson, Färjestaden
070 – 840 46 32 E-post: erk56@telia.com

Teknisk rådgivning
Bertil Karlsson, Köpingsvik
070 – 368 23 05 E-post: klintabertil@hotmail.com

Ledamot 
Lars Eriksson, Färjestaden
070 – 840 46 32

Ledamot 
Göran Ottosson, Löttorp
070 – 620 07 31 E-post: g-ottosson@usa.net

Suppleanter
Bengt Fredriksson, Färjestaden
070 – 514 01 88
Per Persson, Köpingsvik
070 – 551 10 23

Valberedning
Tomas Angelin (Sk), Köpingsvik
070 – 249 18 41
Åke Johansson, Borgholm
070 – 759 21 95
Per Olsson, Köpingsvik
070 – 949 15 09

Revisorer
Väinö Björklund, Köpingsvik
070 – 255 60 93
Lennart Stangius, Borgholm
0485-128 04 

Revisorsuppleant
Sven-Inge Uppgården, Köpingsvik
070 – 452 44 42 

Kontakta oss

Har du frågor gällande föreningen eller hemsidan? Kontakta styrelsen, kontaktuppgifter hittar du HÄR.