Om Ölands Motorklubb

Ölands Motorklubb är en av Sveriges äldsta motorklubbar och bildades 17 maj 1925.

ÖMK´s huvudsyfte:

”Insamlande och bevarande av gamla motorfordon samt dokumentation av Ölands Fordons- och Motorhistoria.”

Klubben har också inom sin verksamhet en sektion nämligen: Flygsektionen, kallad Ölands Motorklubbs Flygsektion ÖMF. Syftet med sektionen är att stödja flygintresserade att utöva sin hobby på ett organiserat sätt samt driva och sköta flygfältet Borglanda.

Medlemsinformation

Som medlem får du vår tidning som idag kommer ut med tre nr om året och berättar om klubbens verksamhet, gjorda och kommande aktiviteter samt artiklar från medlemmarna.

Klubben arrangerar också utflykter, onsdagsträffar på torget under sommarperioden samt, deltar på ett antal evenemang och sist men inte minst så är vi med och arrangerar det årliga motorevenemanget Ölands Motordag i Borgholm i samarbete med Ölands Veterantraktorklubb och Borgholms Cityförening.

Nya europeiska personuppgiftsförordningen GDPR blir lag i Sverige från och med 25 maj 2018

Genom årlig betalning av Ölands Motorklubbs medlemsavgift, lämnas mitt samtycke enligt dataskyddsförordningen (GDPR) som då är en frivillig entydigt bekräftande handling, till att följande personuppgifter behandlas i Ölands Motorklubbs medlemsregister : Namn och adress.

Vi använder informationen för att kunna distribuera klubbtidningen samt information om klubbens verksamhet och påminnelser om t.ex betalning av medlemsavgiften.

Ölands Motorklubb använder ett företag som heter ADT för att trycka medlemstidningen Ömveteranen. Ölands Motorklubb har avtal med ADT som uppfyller reglerna som GDPR kräver. Ölands Motorklubb skickar medlemsregistret varje gång ett utskick av Ömveteranen ska ske och ADT sparar ej registret efter det att uppdraget är slutfört vid varje tillfälle.

Uppgifterna (Namn och adress) raderas när medlemskapet upphört för att medlemmen begärt utträde ur klubben alternativt trots 2 påminnelser ej erlagt avgift senast den 30 juni.

Vill du inte lämna ovan angivna personuppgifter kan du inte bli medlem.

Anmälan om medlemskap kan göras på två sätt:
Alt 1 Via vår hemsida. Personuppgifterna sänds till kassören som registrerar uppgifterna i vårt medlemsregister.
Alt 2 Via vår anmälningsblankett som ges till kassören eller någon styrelsemedlem och därefter registrerar kassören uppgifterna i vårt medlemsregister.

Det är föreningen som är persongiftsansvarig och det är styrelsen som ansvarar för att föreningen följer lagen.

Föreningens policy är:
· Medlem kan begära utdrag ur medlemsregistret endast för information kopplat till sitt medlemskap.
· Vi lämnar endast ut medlemsregistret till ADT för tryckning av klubbtidningen Ömveteranen och adressering av kuverten.
· Vi förmedlar aldrig eller säljer uppgifter ur registret. 

Kontakta oss

Har du frågor gällande föreningen eller hemsidan? Kontakta styrelsen, kontaktuppgifter hittar du HÄR.